Reglement Vrienden Van Gewoon Deurgoan

Artikel 1

Vrienden van Gewoon Deurgoan heeft als doel het financieel ondersteunen van de vereniging middels een jaarlijks (minimum) bedrag van €25,00.

Giften of een hoger contributie-bedrag is aan de Vrienden van Gewoon Deurgoan zelf te bepalen.

Artikel 2

Voor de Vrienden van Gewoon Deurgoan is het mogelijk zich aan te bieden voor hand en spandiensten.

Andersom is ook mogelijk, Gewoon Deurgoan kan vrijblijvend een beroep doen op de Vrienden van Gewoon Deurgoan voor hand en spandiensten.

Artikel 3.

Persoonlijke gegevens van Vrienden van Gewoon Deurgoan zullen niet openbaar worden gemaakt en/of gedeeld met derden.

Artikel 4

Het boekjaar loopt van 11 november tot 11 november.

Lid worden tussen 11 november en 11 mei betekent vol contributie-jaar (€ 25,00).

Lid worden tussen 11 mei en 11 november betekent een half contributie-jaar (€ 12,50).

Artikel 5

Gewoon Deurgoan houdt minstens 2x per jaar een ledenvergadering.

De Vrienden van Gewoon Deurgoan zijn niet bij deze vergaderingen aanwezig, wel

hebben ze het recht om via het bestuur agendapunten aan te dragen.

Ook heeft de Vrienden van Gewoon Deurgoan recht op het inzien van de notulen.

Artikel 6

Vrienden van Gewoon Deurgoan worden uitgenodigd voor de jaarlijkse BBQ.

Dit wel op eigen kosten.

Artikel 7

Aanmelden bij een activiteit (bv. wagenbouw) = komen, anders afmelden

Artikel 8

Bedanken als Vriend van Gewoon Deurgoan dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur.

Artikel 9

Mocht de Vrienden van Gewoon Deurgoan ophouden te bestaan, dan is er geen recht op teruggaaf van financiën.

Artikel 10

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.